BOST Bønes Brass til Senja

 

 BOST Bønes Brass til Senja

15 års jubileumstur 5. – 7. oktober 2001

Grytidlig dro BOST’ene mot øya i nord: Senja. Etter tre forskjellige flystrekninger og buss ankom vi Finnsnes.Dette var en kombinert jubileumstur og gjenvisitt til Notrødame. Damekoret besøkte oss tidligere i Bergen og deltok på felleskonsert i Troldsalen.

 

 På Finnsnes Hotell ble vi tatt vel imot og der bodde vi godt og fikk god service: eget ”representasjonsrom” og eget øvingslokale.

Tiden på Finnsnes ble bl.a. brukt både til shopping og sightseeing:

 Utsikten fra Senjabroen var helt topp. Været var også nydelig.

Etter en lang natt med mye diskomusikk, var det tid for brassbandkonsert i salongen på hotellet.

 Bost’en stilte opp sammen med sine pårørende og med dirigent.

 

 

 

 

 

 

 

 Lørdag kveld ble en stor begivenhet. BOST’en på konsert i to og en halv time sammen med en rekke kor, og med fest etterpå. Spør om det ble liv.

  

NO TRØ DAME var vertskap. Her i forbrødring med Bønes Brass.

 

 Søndag gikk turen med private biler til Russevåg

Fra Russevåg gikk turen videre rundt nesten hele øya til Senjatrollet, Hamn, Gryllefjord , Elgsafari.