Medlemmer  pr.september 2019

 

Kornett og flygelhorn

Linda Bøe

Wenche Haugen

Lise Johannessen  (sekretær i styret 2018-2020)

Ulf E. Løfstrand

Jannike Rieber

Jon Ryngøye

Gro Stikholmen (Nestleder 2018-2020)

Lene Storstad

Elin K.Tangen

Bjørn Steen

 

Baryton og euphonium

Kjell Berntsen

Bjørn Eriksen 

Øystein Klokkerud (Leder i Bønes Brass 2019-2020)

Nils Herman Tidemann


Trombone

Caroline Druckrey-Fiskaaen

Knut Johan Rønning (Kasserer 2019-2021)

Berit Thorsen

 

Horn

Mette Eilertsen

Siren Frotvedt

Turid Garnæs

Franz Wolff

Tuba

Tor-Gunnar Gulli (Styremedlem 2019-2021)

Kim Ivan Schøningsen

 

Trommer

Håvard Røynstrand