Nesbyen på 1980 og '90 tallet

BOST Bønes Brass til Nesbyen

Weekendturer på slutten av 1980-, og 90 tallet.

BOST reiste flere ganger til Nesbyen på slutten av 1980 tallet og begynnelsen av 90 tallet.

 Vi deltok noen ganger på Festspillene i Nesbyen der andre korps også var med.

 

På festivalen var det bl.a. parade, konserter m.m.

 

 

Vi bodde privat hos Arvid og Kjersti, og fikk god kontakt med Nes Hornmusikklag som også besøkte oss i Bergen

 

Nes Hornmusikklag kom til Bergen på gjenvisitt.

Her marsjerer begge korps mot Musikkpaviljongen i Bergen for å holde konsert.